Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển

 - Hiện tại Chimart.vn đang áp dụng miễn phí giao hàng với các đơn hàng giao tại các huyện Từ Sơn, Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du (Danh sách địa phương được giao hàng miễn phí sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên)
 - Chúng tôi chưa áp dụng giao hàng miễn phí với các đơn hàng sau: các sản phẩm đất trồng cây, các đơn hàng ngoài những địachỉ đã nêu trên...
← Bài trước Bài sau →