Chimart có xác nhận đơn hàng với tôi không?

Với khách hàng đặt mua lần đầu tiên tại Chimart và thông tin giao hàng chưa đầy đủ/ chính xác, Chimart sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại. Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin từ quý khách, Chimart sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.

Sau lần mua hàng thành công đầu tiên, để đẩy nhanh tiến độ xử lý và giao hàng đến quý khách, các đơn hàng tiếp theo sẽ được xác nhận qua email.